België weigert zijn sinistere koloniale verleden onder ogen te zien

De berg die een muis had moeten baren, baarde uiteindelijk niets: de Bijzondere Commissie voor het Koloniale Verleden slaagde er niet in een politieke aanbeveling te formuleren. De pro-koloniale maskers van sommige politieke partijen zijn gevallen: de MR, Open VLD, CD&V, NV-A, Vlaams Belang hebben openlijk hun ideologische positie getoond tegenover de feitelijke en historische waarheid van het Belgische koloniale systeem in Congo, Rwanda en Burundi.

Op maandag 19 december zouden de parlementsleden hun laatste vergadering houden om te beslissen over de aanbevelingen van deze commissie, na weken van gespannen onderhandelingen als gevolg van de grote onenigheid tussen de verschillende politieke partijen over de vraag of de Belgische staat verontschuldigingen moest aanbieden voor het kolonisatie en de misdaden die daarbij zijn gepleegd. Bij gebrek aan consensus hierover besloten de rechtse politieke partijen de zaal te verlaten, waardoor het onmogelijk werd over de aanbevelingen, met inbegrip van de excuses, te stemmen.

Het is ironisch dat, terwijl de Belgische Speciale Commissie nog aan het worstelen met de excuses, die zowel door burgermaatschappij als deskundigen wordt beschouwd als een voorwaarde om werk te maken van dekolonisatie, de Nederlandse premier wel officiële verontschuldigingen aanbood voor de rol van de Nederlandse staat in de slavernij, die hij omschreef als misdaad tegen de menselijkheid.

Na twee deskundigenrapporten en 300 hoorzittingen met activisten en deskundigen die een wetenschappelijke en historische consensus aantonen over het misdadige, gewelddadige en ontmenselijkende karakter van de kolonisatie, hebben de Belgische politieke partijen en hun handlangers in de schaduw, waaronder het Koninklijk Paleis, besloten de historische waarheid te negeren ten gunste van een nostalgische ideologie van de kolonisatie door excuses te verwerpen en weigeren herstelbetalingen te overwegen.

Hoewel dit scenario voorspelbaar was, is het niet te verteren: deze Commissie (afgedwongen door de « Black Lives Matter »-beweging, die een impuls gaf aan reeds bestaand activisme voor dekolonisatie) toont ons de wil van de hogere echelons om een status quo te behouden, of zelfs een terugkeer naar kolonisatie wensen, terwijl het debat in de samenleving al jaren gevoerd wordt en ondertussen al een stuk verder staat.

Wie weigert zich te verontschuldigen voor misdaden waarvan de gruwel erkend wordt door alle bevoegde deskundigen en de civiele samenleving, laten blijken dat zij deze misdaden vandaag zonder scrupules zouden herhalen als de kans zich zou voordoen.

Dit einde van de werkzaamheden van de Commissie toont een totaal gebrek aan respect voor de Rwandezen, Burundezen en Congolezen en voor het lijden dat hun voorouders hebben ondergaan tijdens de kolonisatie van hun landen door België. Het is ook een gebrek aan respect voor de in België levende Afro-kinderen voor wie racisme en discriminatie dagelijkse kost zijn, verschijnselen die het product zijn van deze koloniale geschiedenis.

Het koloniale verleden is slechts in naam afgelopen, zoals bleek uit de schandalige poging van veilinghuis Vanderkindere enkele weken geleden om de overblijfselen van drie Afrikaanse voorouders te verkopen. Het einde van deze commissie bewijst opnieuw dat er een politieke en ideologische strijd gevoerd wordt rond de kolonisatie, waarin we meedogenloos en zonder compromissen zullen vechten voor historische waarheid en gerechtigheid, tegen koloniale propaganda en koloniale nostalgie.

Kolonisatie is een misdaad tegen de menselijkheid waarvoor excuses en herstelbetalingen nodig zijn!

NB: Wij zullen binnenkort meer gedetailleerde opmerkingen over de werkzaamheden van deze commissie publiceren.

Share via
Copy link